گل سما

محصول جدید

عرض 2 متر 

تار فلامنت، پود پلی استر پنبه 

چاپ پیگمنت

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه 40 درصد پنبه
عرض 2 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

عرض 2 متر 

تار فلامنت، پود پلی استر پنبه 

چاپ پیگمنت