الیزا

محصول جدید

عرض 2 متر 

تمام پنبه

چاپ ری اکتیو

این طرح 4 رنگی است و هر عدل آن 240 متر می باشد 

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تمام پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ ری اکتیو

اطلاعات بیشتر

عرض 2 متر 

تمام پنبه

چاپ ری اکتیو

این طرح 4 رنگی است و هر عدل آن 240 متر می باشد