پکیج چهار نقشه در 1 عدل

محصول جدید

عرض 2/5 متر 

تار فلامنت، پود پنبه کجراه 

چاپ پیگمنت

از هر رنگ نقشه 1 طاقه موجود است  و از طرح گلرو تک رنگ 2 طاقه موجود می باشد

هرطاقه 40 متر و هر عدل 320 متر 

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تار فلامنت، پود پنبه
عرض 2 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

عرض 2/5 متر 

تار فلامنت، پود پنبه کجراه 

چاپ پیگمنت

از هر رنگ نقشه 1 طاقه موجود است  و از طرح گلرو تک رنگ 2 طاقه موجود می باشد

هرطاقه 40 متر و هر عدل 320 متر