وانیل و ست وانیل

محصول جدید

عرض 2/50 متر 

چاپ پیگمنت 

تار فلامنت پود پنبه

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تار فلامنت، پود پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

عرض 2/50 متر 

چاپ پیگمنت 

تار فلامنت پود پنبه