گلیمی

محصول جدید

تار فلامنت

پود پنبه

چاپ پیگمنت

کیفیت بی نظیر 

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تار فلامنت، پود پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

تار فلامنت

پود پنبه

چاپ پیگمنت

کیفیت بی نظیر