اسپیناس

محصول جدید

عرض 2.5 متر

تار فلامنت

پود پنبه

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تار فلامنت، پود پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

عرض 2.5 متر

تار فلامنت

پود پنبه