هودا

محصول جدید

عرض 2.5 متر

تمام پنبه

چاپ پیگمنت

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تمام پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

عرض 2.5 متر

تمام پنبه

چاپ پیگمنت