حوریا طوسی

محصول جدید

تار فلامنت، پود پنبه

عرض 2.5 متر

چاپ پیگمنت

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تار فلامنت، پود پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

تار فلامنت، پود پنبه

عرض 2.5 متر

چاپ پیگمنت