نارتا ( چاپ ری اکتیو)

محصول جدید

عرض 2.5 متر

تمام پنبه

چاپ ری اکتیو

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تمام پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ ری اکتیو

اطلاعات بیشتر

عرض 2.5 متر

تمام پنبه

چاپ ری اکتیو