جدید به سا

به سا

محصول جدید

عرض 2/5 متر 

تار فلامنت، پود پنبه کجراه 

چاپ پیگمنت

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تار فلامنت، پود پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

عرض 2/5 متر 

تار فلامنت، پود پنبه کجراه 

چاپ پیگمنت