آیداگل

محصول جدید

عرض 3 متر

تمام پنبه

چاپ پیگمنت

مشخصات

جنس پارچه تمام پنبه
عرض 3 متر
نوع چاپ پیگمنت