ساریه

محصول جدید

عرض 2/50 متر 

تمام پنبه

چاپ پیگمنت

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تمام پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

عرض 2/50 متر 

تمام پنبه

چاپ پیگمنت