پادورا

محصول جدید

عرض 2.5 متر

تمام پنبه

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تمام پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

عرض 2.5 متر

تمام پنبه