نمایش بزرگتر

چلوار سفید

محصول جدید

عرض 3 متر 

تمام پنبه

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تمام پنبه
عرض 3 متر

اطلاعات بیشتر

عرض 3 متر 

تمام پنبه