کارنوما

محصول جدید

عرض 2.5 متر

تار فلامنت،پودپلی استر پنبه

چاپ پیگمنت

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تار فلامنت، پود پلی استر پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

عرض 2.5 متر

تار فلامنت،پود پلی استر پنبه

چاپ پیگمنت