دژوار

محصول جدید

عرض 2.5 متر

تار فلامنت پود پنبه

چاپ پیگمنت

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تار فلامنت، پود پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

عرض 2.5 متر

تار فلامنت پود پنبه

چاپ پیگمنت