ترانه

محصول جدید

عرض 2.5 متر

تار فلامنت ، پود،پنبه

چاپ پیگمنت

جزئیات بیشتر

مشخصات

جنس پارچه تار فلامنت، پود پنبه
عرض 2.5 متر
نوع چاپ پیگمنت

اطلاعات بیشتر

عرض 2.5 متر

تار فلامنت ، پود،پنبه

چاپ پیگمنت